subscribe to the RSS Feed

Sunday, October 21, 2018

gând I

Posted by Vali Balcan on December 23, 2010

E paradoxală căutarea a ceva nou de Crăciun, a unei originalităţi marcante. Se vrea crearea unei noi idei, unei desfăşurări diferite, unui capitol nou în scriere. Nu vei face niciodată o impresie bună în faţa altor oameni decât atunci când vei înceta să te gândeşti la ce impresie faci. Cu cât te preocupă mai tare originalitatea, chiar în literatură şi artă, nu vei reuşi vreodată să fii original; pe când, dacă încerci să spui doar adevărul (fără să-ţi pese că el a mai fost spus de mii de oameni înaintea ta), vei reuşi să devii original, în majoritatea cazurilor, fără ca măcar să-ţi dai seamă.

Pierde-ţi viaţa şi o vei mântui, abandonează-ţi sinele în Divinita şi vei găsi sinele tău real. E paradoxal cât de mult ne străduim să adunăm, când se cere, de fapt, să renunţăm la totul pentru a putea dobândi ceva (dăruind vei dobândind, spunea Steinhard). Naşterea lui Hristos tocmai la asta îndeamnă. La lepădarea sinelui.

Nimic din ce nu ai dat vreodată în dar nu va fi al tău, de aceea Hristos a câştigat totul golindu-se de slava Lui pentru a deveni om. Nimic din ce nu a murit nu va putea fi ridicat din morţi. Căutându-te pe tine vei găsi în cele din doar o umbră palidă, o înşiruire de singurătate, ură, mândrie, putreziciune. Însă căutându-L pe Hristos îl vei găsi, iar odată cu El vei găsi totul.

Please follow and like us: