subscribe to the RSS Feed

Wednesday, October 17, 2018

despre încredere. un simplu gând

Posted by Vali Balcan on April 11, 2011

Era o seară la fel ca toate celelalte. Doar vântul aducea ceva nou, poate o risipă edenica, poate o confuzie de termeni. Îmi aduc acum aminte de cuvinte, de valoarea încrederii pe care o acordam expresiei tale. Probabil înţelegeam revelaţia ca pe încredere, fiind incapabil să separ aceste două probleme. Am acceptat cuvintele, existenţa dincolo de o limită ce o impune vremea de afară, însă nu puteam înţelege condiţiile încrederii. Mi se părea anapoda să existe condiţionare, ştiind că forma despre care vorbeam nu suporta o limită anume. 

Am vorbint despre libertate şi necesarul ei în formarea omului. Apoi despre încredere şi felul în care ea reuşeşte să ne stabilizeze propria viaţă. Încrederea nu era abuz pentru moravuri tâmpite, era vocaţie pentru omul liber. Nu putea exista libertate fără încrederea în celălalt, dar nu ca proces ştiinţific, ci ca realitate. O încredere liberă fără o manipulare a sursei de conflict. Trăind libertatea şi încrederea într-un mod total nou, viaţa a început să se întâmple frumos. Lucrurile se aranjau simetric, fără o mână meschină care ar fi controlat la sânge orice inepţie. Toate procesele astea au un rost pe care acum îl înţeleg, deşi l-am căutat o viaţă întreagă, şi nu e vorba de o necesitate egoistă de a trăi cumva separat, e nevoia omului de a putea trăi tăcerea fără să-şi primească palme morale, abuziv date, de o fiinţă ce înţelege anapoda rostul libertăţii. Şi poate nu e vorba nici de libertate şi încredere, cât de respect, iar acestea nu trebuiesc separate.

Please follow and like us: