subscribe to the RSS Feed

Tuesday, October 16, 2018

porți, ridicați-vă capetele!

Posted by Vali Balcan on February 8, 2013

În gândul vostru sălăsluiește un nume, un glas, o formă, un viciu al definirii, un extaz al creației, o forță ce-și va câștiga dreptul la viață în angoasă, în aură, în infinit, fără o limită, fără o condiției, doar pradă ființării în veșnicie. Un nume ce învinge matematica, sensul sau iluzia rătăcirii, un nume convins de viață, convertit de valorile intacte ale poemului din care doar da-ul poate desființa orice capodoperă ce întâmpină reveria, sau poate e doar slăbiciunea de a te recunoaște ca învins, ca învingător sau ca povară pentru frumos.

În glasul acela îmi înving teama de a mă recunoaște, în sufletul acela pun invidia de a nu mă rătăci ca povață, ca poveste sau ca sens extatic pentru încă o credință construită anapoda, construită ca sens, nu ca scop, ca rugăciune, nu ca idolatrie, ca acum, nu ca destin. Și acolo e doar o latură întristată de rugină, o poartă fără sens pentru pași grăbiți, pentru om aglomerat de prea puțină minte, de prea puțin timp, de prea ajuns rai. Și măcar dacă ar fi muntele măslinilor, măcar dacă ar fi pentru o cauză reală, măcar dacă ar fi operă de artă pe lac de lebede muzicale, însă e doar vis, doar poezie, doar agonie și extaz pentru o altă epocă din care nici rochia, nici magnolul nu mai înțeleg apă sau sens, viață sau forță sfâșietoare de iubire. Și cât de ușor ar fi să pui iubirea pe sens, dragostea pe verb articulat, muzica pe inimă și numele pe litere, însă e poveste pe încercare, credință pe orbire și gust amar pe lacrimă de sfântă căzută în culcușul unui roi ce nu-și cunoaște matca, dansul și drumul spre acasă-le rătăcitor.

Iar acum porțile știu doar nume, fără sens, fără întrebarea ce-și cunoaște viitorul și sensul rătăcirii unei epifanii, însă știu fără de litere chipul perfect al creației. Și oare unde și din cine își va culege sensul acesta al perfecțiunii numele ce-mi sfâșie timpanul ca o capodoperă pe care ești capabil doar să o asculți, nu să o și înțelegi pe deplin?

Please follow and like us: