subscribe to the RSS Feed

Friday, October 19, 2018

guest post – Interogaţie cu privire la Providenţă

Posted by Vali Balcan on December 22, 2010

O zicere din mistica evreiască  ne învaţă că omul se apropie de Dumnezeu mai mult prin întrebare sau prin întrebările pe care omul i le adresează lui Dumnezeu şi nu neapărat printr-un răspuns prompt şi decisisv primit din partea Divinităţii, iar tot de acolo învăţăm că trebuie să dobândim prin rugăciune acel a fi, care poate formula adevăratele întrebări. În treacăt remarcăm un fapt uimitor: ni se propune interogaţia ca drum taboric. Revenind, oare care e domeniul care a suscitat cele mai multe întrebări cu direcţie transcendentală daca nu providenţa?

Oare nu cumva trebuie să ne revizuim modul de interogaţie despre providenţă? Cine oare poate găsi formula întrebării revelatoare? Până şi Psalmul 73 patinează în acelaşi mod de interogaţie, comun, şi nu are decât performanţa de a fi o întrebare numitor comun pentru umanitate: Cum se face că omul rău prosperă? Răspunsul nu este arătat, este ascuns în subiectivitatea autorului surprins de prezenţa copleşitoare din Templu. Cine ştie, poate nici nu e un răspuns acolo ci mai degrabă o şi mai mare întrebare pe care de data aceasta Dumnezeu o adresează omului, precum e în Iov.

Revenind la prima idee, oare vom putea să formulăm bine întrebarea? Drept este că adevăratele întrebări conţin în ele nu numai în mod intrinsec răspunsul, ci ele operează o deschidere spre şi un mai mare necunoscut care aşteaptă şi el să fie prins în interogaţie, adică să se formuleze şi despre el o întrebare, şi iată-ne puşi pe drumul interogaţiei.

Revin obsesiv la întrebarea despre providenţă, oare cum ar trebuie s-o formulăm pentru ca să ne situăm în vecinătatea răspunsului?

Învată-ne Doamne să ştim a te întreba.

Andrei Marcovici

Please follow and like us:

home | top